GMI
GMI
 
 
 
 
 
 
 
GMI
 

HOME >   신제품 소개 및 적용사례

 
 
 
 
 
작성일 : 10-07-05 10:50
POSCO 의 ATOS 및 열연강판 카타로그
 글쓴이 : 관리자
조회 : 19,277  
   hotrolled.pdf (15.8M) [1183] DATE : 2010-07-05 10:50:23
첨부 POSCO에서 생산 되는 열연강판 (ATOS 55,ATOS 60,ATOS 80 포함) 카타로그 입니다.

참조 바랍니다.

 
   
 

 
 
 

방문자수 : 379,333