GMI
GMI
 
 
 
 
 
 
 
GMI
 

HOME >   신제품 소개 및 적용사례

 
 
 
 
 
작성일 : 16-07-23 14:57
적용 사례 : 폐차장 , 고철 스크랩 Shredder, 햄머, 스크린 적용사례
 글쓴이 : 관리자
조회 : 10,857  
   Hardox_recycling_applications_-_shredder.pdf (2.0M) [170] DATE : 2016-07-23 14:57:27
첨부,  폐차장용 쉬레드 , 고철 절단용 칼 , 햄머 적용 사례입니다.

 
   
 

 
 
 

방문자수 : 454,021