GMI
GMI
 
 
 
 
 
 
 
GMI
 

HOME >   신제품 소개 및 적용사례

 
 
 
 
 
작성일 : 14-02-20 14:53
솔리드 용접봉 와이어 하독스 드럼 보빈(BOBBIN) 개발
 글쓴이 : 관리자
조회 : 15,661  
   BOBBIN_Spec.pdf (287.5K) [194] DATE : 2014-02-20 14:53:34
제품명 : 솔리드 용접봉 와이어 드럼 보빈
 1. 재질 : 하독스 500 , 16T
 2. 규격 : 첨부 참조

 
   
 

 
 
 

방문자수 : 469,321