GMI
GMI
 
 
 
 
 
 
 
GMI
 

HOME >   신제품 소개 및 적용사례

 
 
 
 
 
작성일 : 14-02-19 15:23
콘크리트 펌프카의 하독스 부품 적용
 글쓴이 : 관리자
조회 : 13,948  
   KCP_wear_ring_and__plate.pdf (224.9K) [187] DATE : 2014-02-19 15:23:44
1. 하독스 적용 부품
     
      CPC 차량에 소모품으로 적용되는 내마모 RING 및 PLATE 를 하독스 600재질로 변경

  2. 적용 차량
      KCP , 전진중공업,현대,에버다임,동양 등  전차종

  3. 적용 재료 : 하독스 600
                      표면 내마모경도 : HB600 (Hrc 59)
  4. 상세 내용은 첨부 참조

 
   
 

 
 
 

방문자수 : 421,056